1) Ерөнхий шалгуур
– Ахлах сургууль төгсөгч болон суралцах чадвартай иргэн
– 18 наснаас дээш элсэгч

2) 2011 оны хичээлийн хуваарь
Хичээл: 2010.12.13. ~ 2011.2.18.
Түвшний шалгалт: 2010.12.10
Хичээл: 2011.3.7 ~ 5.13.
Түвшний шалгалт: 2011.3.3
Хичээл: 2011.6.13. ~ 8.19.
Түвшний шалгалт: 2011.6.8
Хичээл: 2011.9.26. ~ 12.2.
Түвшний шалгалт: 2011.9.22
Хичээл: 2011.12.12. ~ 2011.2.17.
Түвшний шалгалт: 2011.12.8.

3) Сургалт
– 1 жилд 4 улиралтай (10-н 7 хоног>
– 1 улирал 200 цаг (7 хоногт 5 өдөр, өдөрт 4 цаг)
– Бүртгэлийн хураамж: 50.000 вон /1 удаа/

4) Түвшин
Анхан шат: 1 – 2
Дунд шат: 3 – 4
Гүнзгий: 5 – 6

5) Анги дүүргэлт
15~18 суралцагч

6) Хичээлийн цаг
Да ~ Ба гаригт 9:00 ~ 12:50, 13:00~16:50 (20 цаг)

7) Хичээлийн цагийн бүтэц
Цаг Да, Лх, Ба Мя, Пү
1-р цаг: Харилцан яриа Уншиж ойлгох
2-р цаг: Харилцан яриа Бичих дасгал
3-р цаг: Дүрэм Сонсгол
4-р цаг: Дүрэм Сонсгол

8) Гадуурхи арга хэмжээ
– Солонгос үндэсний соёл
– Дугуйлангууд
– Солонгос хэлний туслагч оюутан өгөх
– Спорт наадам
– Солонгосын баяр ёслолууд

9) Хичээлийн үнэлгээ болон төгсөлт
– Үнэлгээ : Түвшний явцын болон эцсийн шалгалт, бусад шалгалт
– Төгсөлт : 1 улиралын ирц 70% дээш, мөн шалгалтын оноо 70 дээш байх

10) Бүртгүүлэх дараалал
Элсэлтийн материал хураалгах

Материал шалгаруулалт

Төлбөрөө төлөх

Элсүүлэх зөвшөөрөл болон урилга явуулах

С-3, D-4 Визний мэдэгдэл хийх

Сургуульдаа ирэн түвшинээ шалгуулах

Хичээл эхлэх

11) Бүрдүүлэх материал
1. Анкет (Татах бол энд дарна уу)
2. Гадаад пасспортны хуулбар
3. Сүүлд төгссөн сургуулийн диплом болон гэрчилгээ
4. Банкны баталгаа (USD3,000 дээш, 3 сараас дээш байршсан байх)
5. Цээж зураг 3 хувь
6. Өөрийн танилцуулга болон суралцах төлөвлөгөө бичих

Хэрэв C-3 ангилалын визтэй бол хугацаа дуусахаас 2 сарын өмнө заавал D-4 ангилалруу солиулах мэдэгдлээ гаргах ёстой. Хэлний дадлагажигчийн D-4 ангилалын виз нь 2 жилээс цааш сунгагдах боломжгүй. Солонгост амьдарч буй хүн ч элсэх боломжтой

12)Төлбөр:
– 1 жилд 4.400.000 вон (1 улиралд 1.100.000 вон), 1 удаа бүтэн жилээр нь төлнө
– Төлбөрийн банк: 광주은행 (전남대학교언어교육원)- Gwangju Bank (Chonnam National University, Language Education Center)
– Дансны дугаар: 074-107-563921 (swift code : KWABKRSE)

13) Оюутны байр
– 700.000 вон (хоолгүй)
– 1.400.000 вон (3 хоолтой)
– Ширээ, сандал, ор, хувцасны шүүгээ, эйр кондишн

14) Номын сан – Удахгүй орчуулагдана
본관, 별관, 분관을 합하여 총 4,800여 개의 열람석과 90만여 권의 장서가 비치되어 있다. 열람실은 평상시에는 밤 12시까지, 시험기간 중에는 24시간 개방하며, 대출증을 발급받아 도서를 대출할 수 있다.
15) Оюутны цогцолбор
– 제1학생회관 : 학생식당, 매점, 서점, 은행, 우체국, 복사실, 이발소, 문방구, 안경점, 화장품ㆍ의류 판매점, 전자제품점 등이 배치되어 있어, 시중보다 10~20% 저렴한 가격으로 일상용품을 구매할 수 있다.
– 제2학생회관 ; 학생식당, 매점, 보건진료실, 미용실, 찻집, 여행사 등이 위치하고 있어 학생들의 생활 편이를 돕는다.
16) Эрүүл мэндийн газар
제2학생회관 1층에 위치하며, 학생들의 건강한 대학생활을 위해 비뇨기과, 피부과, 이비인후과, 치과 등 주 5일(월~금 09:00~17:00)동안 전임의사가 진료를 맡고 있다.
진찰비, 처치비, 상담 등은 무료이며 처방전에 의한 투약의 경우 약품구입 원가의 50%에 약품을 구입할 수 있다.

Advertisements